12 praw Karmy - czyli człowiek ma po to Przyjaciół, by go obdarowywali.....

12 praw Karmy, które mogą zmienić twoje życie
Wielkie prawo: „Co posiejesz, to zbierzesz” (zwane również prawem przyczyny i skutku).
Nasze myśli i działania mają konsekwencje – dobre lub złe. Jeśli chcemy pokoju, miłości, harmonii, dobrobytu, musimy być gotowi na podejmowanie odpowiednich działań. No i oczywiście – czyńmy innym to, co chcielibyśmy, żeby i nam czyniono. Karma wraca.
Prawo Stworzenia: „To czego pragniemy, osiągamy jedynie poprzez własne działanie.”
Nie ma zdarzeń przypadkowych, to co się dzieje w naszym życiu wynika z naszego uczestnictwa i współdziałania. Jesteśmy  związani z wszechświatem, więc to co, się dzieje na zewnątrz ma początek wewnątrz nas – w naszych emocjach i myślach.
Prawo Pokory: „Nie akceptując tego, czego jesteś świadkiem, nie sprawisz, że to zniknie”
Akceptacja jest podstawą. Krótko mówiąc, żeby zmienić jakąś sytuację, musimy najpierw ją zaakceptować i przyjąć do świadomości.  Skupiając się na jej  negatywnych aspektach nie przybliżysz się do jej rozwiązania.
Prawo Wzrostu: „Nasz rozwój powinniśmy postawić ponad wszystkie okoliczności.”
Jedyne, nad czym mamy kontrolę to my sami. Kolejne działania (lub ich zaniechanie) przyniosą zarówno pozytywne lub negatywne okoliczności w naszym życiu.  Chcesz się rozwijać, dąż do zmian wewnątrz siebie, w swoim sercu, a nie staraj się zmieniać wszystkich wokół. Kiedy zmieniasz się w środku, zewnętrzna rzeczywistość zmienia się również.
Prawo Odpowiedzialności: „Nasze życie jest tylko naszym dziełem, niczym więcej.”
Gdy dzieje się coś nie tak, na zewnątrz wokół ciebie, najczęściej wynika to  z tego, że coś jest nie tak wewnątrz ciebie. Jeśli mamy zmienić nasze życie, musimy zmienić nasze samopoczucie, opanować emocje, zmienić sposób myślenia.
Prawo Związku i Współzależności: „Wszystko we wszechświecie jest połączone, zarówno to co małe jak i to, co duże.”
Nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są połączone, wynikają z siebie wzajemnie. To, co ci się przydarza, ma swoje znaczenie. Jeden etap życia jest związany z następnym. Życie jest procesem.
Prawo Skupienia: „Nie kieruj swojej uwagi poza to, co w chwili obecnej jest twoim zadaniem.”
Nie możesz mieć negatywnych myśli lub działać w negatywny sposób i oczekiwać, że będziesz się rozwijać duchowo. Musimy skierować całą uwagę na osiągnięcie założonego celu.
Prawo Gościnności i Dawania przykładu: „Działając bezinteresownie pokazujemy prawdziwe intencje.”
Mówiąc prościej: to, w co twierdzimy, że wierzymy musi przejawiać się w naszych działaniach. Bezinteresowność jest cnotą tylko wtedy, gdy jesteśmy nastawieni coś innego niż my sami.
Prawo Zmian: „Historia będzie się powtarzać, aż ją zmienisz”.
Świadome zaangażowanie w zmiany jest jedyną metodą wpływania na przyszłość.
Prawo Chwili Obecnej: „Teraźniejszość jest wszystkim, co mamy.”
Oglądając się z żalem w przeszłość i wybiegając z nadzieją w przyszłość, niepotrzebnie pozbawiamy siebie nowych perspektyw. Stare myśli i wzorce zachowań odbierają nam szanse na zmianę.
Prawo Cierpliwości i Nagrody: „Nie stworzysz nic wartościowego bez cierpliwej, konsekwentnej pracy.”
Wszystkie nagrody są owocem ciągłej, systematycznej pracy.
Prawo Znaczenie i Inspiracji: „Najlepszą nagrodą jest to, który przyczynia się do całości.”
Końcowy efekt jest niczym w porównaniu z tym, czego dokonałeś wewnątrz siebie, by go osiągnąć.
Warto wziąć sobie do serca słowa Mahatmy Gandhi:
 „Człowiek jest tylko produktem swoich myśli, tworzymy się na podobieństwo swoich myśli.”
Źródło: powerofpositivity.com
http://www.kempinsky.pl/karma-wraca-12-praw-karmy/

Popularne posty z tego bloga

Jak się uczy Nad-Grzeczną dziewczynkę asertywności, odwagi i radości życia?

Drzewo o korzeniach na obie strony. Rzeka, której oba brzegi w sumie podobne są...

Jak sprawić, by Dzieci pokochały klasyczne bajki, a Dorośli wrócili do Krainy Baśni…?